gianni@vrcarsound.be

0496 500 300

Privacy beleid

Introducerende bepalingen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden via de website www.lucascarsound.be

Op deze website vindt u informatie over auto elektronica en accessoires en is een informatieve website. Onze website is louter informatief en maakt Lucas Car Sound op maat gemaakte offertes, welke aan de klant wordt overhandigd, in de winkel of via email.

Lucas Car Sound respecteert de privacy van haar klanten en van de gebruikers van de website. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt worden door Lucas Car Sound en met welk doel dat gebeurt.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens die via de website www.lucascarsound.be worden verwerkt en verzameld.

U dient zich ervan bewust te zijn dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites, bijvoorbeeld websites waarnaar u wordt verwezen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd. Mocht dat het geval zijn, dan raden we u aan telkens de privacyverklaring en de disclaimer van die website te raadplegen.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen.

Verwerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het reserveren en plannen van een afspraak om uw bestelling te leveren en/of te monteren.

De persoonsgegevens worden opgeslagen en eenmalig gebruikt en worden niet gebruikt voor een ander doel dan de reservering van uw bestelling.

Onze website is openbaar en inzichtelijk voor eenieder.

Het IP-adres van uw computer wordt bij ieder bezoek aan de website opgeslagen in de log-bestanden. De logbestanden worden onder meer gebruikt om onze website te verbeteren, bezoekersaantallen bij te houden en in kader van de veiligheid van onze website.

Op de website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Daarnaast is op de website een contactformulier beschikbaar. Als u het contactformulier invult (of ons een vergelijkbare e-mail stuurt), dan worden uw persoonsgegevens verwerkt zodat Lucas Car Sound uw vraag/klacht of andersoortige communicatie kan afhandelen.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt, tenzij anders aangegeven.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze partner Combell heeft hier verklaring voor afgegeven.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 10 februari 2020.